Tuimel Judo

Tuimel Judo is niet alleen de aanvang voor jeugd judo, het is een ideale voorbereiding voor jonge kinderen op elke andere sport. Kinderen van 3-5 jaar komen bij tuimeljudo van Budoschool Tanoshii in aanraking met de basisbeginselen van bewegen. Ze leren onder meer rollen, vallen, samenwerken met andere kinderen, klimmen, klauteren, motorisch sterker worden, luisteren en omgaan met winst en verlies. De kleine kinderen krijgen deze lessen in de vorm van een verhaal dat aansluit op hun belevingswereld. Aan het einde van het seizoen doen zij een klein ‘examen’, waarbij de ouders ook van de partij mogen zijn.

Jeugd Judo

Judo is een prachtsport voor jong en oud, voor jongens en meisjes. Het is goed voor zowel lichamelijke als mentale vorming. Voor kinderen is judo een gericht stoeispel met een bijzonder discipline, ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke groei.

Voor tieners is judo een hele goede manier om het lichamelijke en mentale evenwicht te vinden of te hervinden.

Judoka’s worden getraind in zelfbeheersing en doorzettingsvermogen. Maar judo is nog veel meer. Zo leren judoka’s ook durf en zeer zeker netheid, samenwerken en respect voor elkaar te hebben. Veel artsen bevelen jongeren aan om judo te gaan beoefenen.

Judo 15+

Judo betekent, zachte weg. Meegeven om te overwinnen is een vast principe in het judo, een combinatie van kracht en verstand. Een judoka gebruikt de kracht van zijn tegenstander om deze te overmeesteren. De kracht van judo is dat het al op zeer jonge leeftijd aangeleerd kan worden. Spelenderwijs leren de kinderen de beginselen van het Judo. Naarmate de leeftijd vordert worden de lessen intensiever en meer gericht op de verschillende judotechnieken. Bij de volwassenen zijn de lessen zwaarder en pittiger en wordt daar meer en meer gewerkt aan techniek en uithoudingsvermogen. Tijdens deze les worden er verschillende technieken aangeleerd hoe je elkaar met een judoworp op de mat kunt werpen of hoe je een tegenstander met behulp van een grondtechniek onder controle kunt krijgen.

Jiu Jitsu

Jiu-jitsu had oorspronkelijk alleen ten doel overleven ingeval men in de strijd niet meer de beschikking had over wapens.Toen de praktische waarde van het “jitsu” minder belangrijk werd zocht men naar wegen om het een andere inhoud te geven. Bij het beoefenen van jiu-jitsu ging men streven naar zelfperfectie, zelf­overwinning en ontwikkeling van lichaam en geest. Jiu-jitsu kent vele gevarieerde bewegingsvormen, welke zowel voorkomen in het judo (contactsituaties, duwen, trekken), het aikido (aanval ontwijken, doorvoeren) en het karate (explosief toepassen van schop-, slag-, en stoottechnieken) en is om die reden zeer geschikt als Self-defence, eventueel als noodweer. Jiu-jitsu zou je kunnen vertalen als de “zachte Kunst”. Zacht voor de beoefenaar en hard voor de tegenstander! Jiu-jitsu wordt ook wel eens de “moeder” van alle Japanse Krijgskunsten genoemd. Dat heeft natuurlijk een reden! Jiu-jitsu bestaat uit basistechnieken uit het Karate, judoworpen, verwurgingen, armklemmen, kickbokstechnieken en uit technieken die in Judo verboden zijn als het om wedstrijden gaat. Jiu-jitsu wordt als krijgskunst eigenlijk getraind op een sportieve manier waarbij alle technieken aangeleerd worden die bekend zijn bij de leraar. Jiu-Jitsu is geschikt voor de jeugd en volwassenen als een geschikte en sportieve (Self-defences) kunst!. Tegen het jiu-jitsu kan op verschillende manieren aangekeken worden,het is aan de beoefenaar hoe hij hier tegenaan kijkt.

Kickboksen

Kickboxen, de Full-contact sport waarin echter ook zelfbeheersing en intensieve training zeer belangrijke componenten zijn.
Bij het kickboksen van Budoschool Tanoshii ligt de nadruk op conditie en techniek.
Er is een verschil tussen KICKBOKSEN en MUY THAI. Bij het Kickboksen zijn alle trap-, en stoot technieken naar het lichaam en hoofd toegestaan, bij de MUY THAI vorm mogen ook de ellebogen gebruikt worden en knieën naar het hoofd.
Kickboksen is voor veel sporters een heerlijke sport vanwege de zeer conditionele trainingen en ook de zeer grote variëteit aan technieken. Het belangrijkst is om eerst te leren niet geraakt te worden en van daaruit te leren counteren.
Door de juiste trainingsmentaliteit en de grote mate van zelfbeheersing krijg je een zeer intensief spel tussen 2 sport(st)ers die elkaar bestrijden met verschillende trap- en stoottechnieken. Neem daarbij de mooie bokssport als basis en je krijgt een zeer leerzame en goede training waar alle belangrijke componenten zoals zelfbeheersing, controle, techniek, conditie, incasseringsvermogen in zitten.

Weerbaarheidstraining

Tijdens de Weerbaarheid cursus word stil gestaan bij allerlei omstandigheden die men in het dagelijks leven kan tegen komen. Er word u aangeleerd hoe u zich in situaties kunt verdedigen zowel verbaal als non verbaal. Er worden u diverse verdedigings technieken aan geleerd, zoals stoten, trappen, verdediging houding, Bevrijding technieken en meer.

Deze cursus is voor iedere doelgroep die zich aan meld.

Rots en Water training

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+.

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheid -programma en antipest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

 

Personal Training / Small Group Training / Coaching

Bij de PT training van Budoschool Tanoshii word u persoonlijk 1 op 1 begeleid om uw doelen te halen. Dit kan zijn dat u wilt afvallen, een betere conditie krijgen, gewoon extra training om uw technieken op te halen, liever 1 op 1 of in een klein groepje wilt trainen. Dit alles kan ook bij Budoschool Tanoshii,

vraag voor meer info:tanoshiibudoschool@gmail.com